Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 07.04.2022 | Aktualizacja: 07.04.2022, 17:17:30

Organy Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP kadencja 2022-2026

Rada Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów

Przewodnicząca: Małgorzata Schmidt
Wiceprzewodniczący:

Piotr Sobociński

Piotr Kołodziejuk

Sekretarz: Beata Piaskowska
Skarbnik: Agata Zielińska
Członkowie:

Piotr Koziej

Janusz Bałabański

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Marek Mischker
Wiceprzewodnicząca: Marta Wdowiak-Jendrzejczak
Sekretarz: Katarzyna Lebiecka
   

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Przewodnicząca: Jolanta Budzichowska
Wiceprzewodnicząca: Adrianna Tyrakowska
Sekretarz: Marta Bejenka - Reszka

 
 
Członkowie:

Małgorzta Kulejewska

Maciej Kuras

Andrzej Myga

Włodzimierz Witwicki

Joanna Czerniakiewicz

Ewa Jasińska

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Przewodnicząca:

Iwona Maria Zyman-Frydryszek

Wiceprzewodnicząca:

Monika Hahn

Sekretarz: Marina Grzybek
Członkowie:

Sylwia Jankowska

Natalia Warmbier

Kinga Bujnowska

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

 

Rzecznik:

 

Maciej Markowski

 
 
Delegaci na Zjazd Krajowy
Delegaci:

Małgorzata Schmidt

Piotr Kołodziejuk

Marek Grosz