Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 23.03.2018 | Aktualizacja: 23.03.2018, 15:56:47

Organizacja Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Rada Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów

Przewodniczący: Marek Grosz
Wiceprzewodnicząca/cy:

Anna Pawlicka - Zabojszcz

Marek Jodkiewicz

Sekretarz: Emilia Kuhn - Zakurzewska
Skarbnik: Janusz Mikielski
Członkowie:

Sylwia Jankowska

Katarzyna Świst-Grodowska

Piotr Kołodziejuk

Grzegorz Rosa

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Jerzy Szaflarski
Wiceprzewodnicząca: Krystyna Miszczuk
Sekretarz: Dorota Wiśniewska
Członek komisji: Zbigniew Wajer

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

Przewodniczący: Adam Popielewski
Wiceprzewodnicząca: Marzena Dybowska
Sekretarz: Marta Bejenka - Reszka

 
 
Członkowie:

Małgorzta Kulejewska

Adianna Tyrakowska

Grzegorz Jaworski

Maciej Kuras

Andrzej Myga

Włodzimierz Witwicki 

Okręgowy Sąd Dyscyplinarny

Przewodnicząca: Anna Rudólff
Wiceprzewodnicząca/cy:

Maria Jankowska - Olbratowska

Iwona Zyman - Frydryszek

Mirosław Skorczyński

Sekretarz:  Marina Grzybek
Członkowie:

Maria Andrzejewska - Slosecka

Monika Hahn

Małgorzata Schmidt

Janusz Bałabański

Tadeusz Krepski

Marek Mischker

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Rzecznik:

Z-ca Rzecznika:

Marta Górak

Jan Wojciech Skowroński

 
 
Delegaci na Zjazd Krajowy
Delegaci:

Marek Grosz

Maria Jankowska - Olbratowska

Anna Pawlicka - Zabojszcz