Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/vhost/kpoia/kpoia.iarp.pl/html/baza.php on line 17
STANOWISKO KP OKK W SPRAWIE KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW WŁASNYCH PODCZAS EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - STANOWISKO KP OKK W SPRAWIE KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW WŁASNYCH PODCZAS EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 25.06.2015 | Aktualizacja: 25.06.2015, 16:09:23

STANOWISKO KP OKK W SPRAWIE KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW WŁASNYCH PODCZAS EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W odpowiedzi na pytanie dotyczące materiałów własnych, z których dozwolone jest korzystanie w trakcie przygotowywania się do odpowiedzi ustnej, zgodnie z Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, stanowiącym załącznik do uchwały nr O-38-IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 16 października 2014 r., z późn. zm., na mocy przepisu § 10 ust. 7 Kujawsko-Pomorska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP informuje, iż podczas przygotowywania się do odpowiedzi dopuszczalne jest posługiwanie się tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami oraz Eurokodami, posiadanymi przez osobę egzaminowaną w formie drukowanej. Natomiast na podstawie § 9 ust. 3 Regulaminu osobom egzaminowanym zabrania się korzystania podczas całego egzaminu z urządzeń wyposażonych w pamięć elektroniczną oraz służących do porozumiewania się na odległość (telefony komórkowe, komputery, laptopy, tablety, mikrofony, słuchawki itp.).
Korzystanie przez osoby egzaminowane z niedozwolonej pomocy, kontaktowanie się z innymi zdającymi lub zakłócanie przebiegu egzaminu, zgodnie z przepisem § 8 ust. 4 jest zabronione i może skutkować natychmiastowym wydaleniem z egzaminu, bez uwzględnienia udzielonych do tego czasu odpowiedzi.
Adam Popielewski – Przewodniczący KPOKKIA RP.