Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 28.01.2021 | Aktualizacja: 28.01.2021, 14:25:00

TERMINY EGZAMINÓW 2021

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że termin egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej we wszystkich rodzajach i specjalnościach nadawanych przez Izbę Architektów RP, wymienionych w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 2020. 1333 ze zm.):

1. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
2. do projektowania bez ograniczeń;
3. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;
4. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;
5. do projektowania w ograniczonym zakresie;
6. do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

został wyznaczony:
w sesji letniej na dzień 11 czerwca 2021 r. o godz. 10:00
w sesji zimowej na dzień 3 grudnia 2021 r. o godz. 10:00

Ponadto, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna, uprzejmie prosi o zwracanie uwagi osobom zainteresowanym przystąpieniem do egzaminu na to, że ostateczny termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w sesji letniej przypada na dzień 11 marca 2021 r., w sesji zimowej przypada na dzień 3 września 2021 r.

Jednocześnie informujemy, że termin tzw. sesji dodatkowej oraz przesuniętej sesji zimowej z 2020 r. został wyznaczony na dzień 19 lutego 2021 r. i nie uległ zmianie.


Załączniki: