Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 31.08.2020 | Aktualizacja: 31.08.2020, 14:25:29

WYSOKOŚĆ OPŁAT W 2020 R.

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że od 18 marca 2020 r. opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

 1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1 100 złotych (tysiąc złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1 100 złotych (tysiąc złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 600 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100);
 2. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1 600 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1 600 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 900 złotych (osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100).