Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Data dodania: 14.03.2021 | Aktualizacja: 14.03.2021, 17:45:49

ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP uprzejmie informuje, że od 15 marca 2021 r. opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

 1. art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1130,00 złotych (słownie: tysiąc sto trzydzieści złotych i 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1130,00 złotych (słownie: tysiąc sto trzydzieści złotych i 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 670,00 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych i 00/100),
 1. art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1700,00 złotych (słownie: tysiąc siedemset złotych i 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1700,00 złotych (słownie: tysiąc siedemset złotych i 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 980,00 złotych (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt złotych i 00/100).
Do opłat od wniosków złożonych lub wysłanych przed 15 marca 2021 r. mają zastosowanie kwoty dotychczasowe.