Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Prace organów KPOIA » Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Prace Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
04.12.2010, 22:14:27

Zgodnie ze Statutem okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w szczególności prowadzi postępowania wyjaśniające z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków izby.

Działa w granicach ustalonych ustawą i Regulaminem okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Zgodnie z Ustawą okrę...