Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Prace organów KPOIA » Rada

Prace Rady KPOIA
04.12.2010, 21:36:15

Zgodnie ze Statutem okręgowa rada izby kieruje działalnością okręgowej izby i reprezentuje ją na zewnątrz w granicach ustalonych ustawą, statutem i Regulaminem Okręgowej rady izby.