Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
WNIOSEK O WPIS DO e-CRUB
13.03.2023, 23:40:15

Wniosek o wpis do e-CRUB dla osób, które nabyły uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r.

Nowy grafik dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
07.02.2023, 18:07:18

15 luty 2023 rok

28 luty 2023 rok

10 marzec 2023 rok

Dyżury OROZ KPOIA RP odbywają się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP w godz od 17.00-18.00

Członek KPOIA RP zobowiązany jest do zgłoszenia potrzeby rozmowy z OROZ KPOIA RP do biura KPOIA RP wraz z podaniem nr telefonu, a biuro przekieruje to zapotrzebowanie do OROZ KPOIA RP, który niezwłocznie skontaktuje się z członkiem izby.

Zaproszenie na "Warsztaty architektoniczne - Architektura malowana na tkaninie"
10.01.2023, 14:26:45

Rada Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP zaprasza serdecznie do Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy w dniu 21 stycznia 2023 roku na godz. 10:00, na "Warsztaty architektoniczne - Architektura malowana na tkaninie" skierowane do dzieci i dorosłych z naszego regionu.

Zapraszamy zarówno rodziny architektów jak i wszystkich pasjonatów architektury i ładu przestrzennego. Możemy razem zadbać o przestrzeń w której żyjemy poprzez zabawę w projektowanie.

Warsztaty będą trwały do godz. 13:45.


Rada KPOIA RP

Informacja o zwołaniu XVI Sprawozdawczego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz II Nadzwyczajnego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
10.01.2023, 13:16:29

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy

Rada Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP uprzejmie zawiadamia, że XVI Sprawozdawczy Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz II Nadzwyczajny Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP (KPOIA RP) odbędzie się w Hotelu „Przystań Bydgoszcz” przy ulicy Tamka 2 w Bydgoszczy w dniu 25 marca 2023 r. (sobota).

XVI Sprawozdawczy Zjazd KPOIA RP rozpocznie się o godz. 1000. Po zakończeniu Sprawozdawczego Zjazdu KPOIA RP i krótkiej przerwie rozpocznie się II Nadzwyczajny Zjazd KPOIA RP, na którym zostaną przeprowadzone uzupełniające wybory do Rady KPOIA RP i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego KPOIA RP. Szczegółową informację o zgłaszaniu swoich kandydatur do Rady KPOIA RP i Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego KPOIA RP, Rada KPOIA RP prześle wszystkim członkom Izby e-mailem w terminie późniejszym.

Komplet materiałów zjazdowych Rada KPOIA RP przekaże delegatom w terminie zgodnym z „Regulaminem organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów-Izby Architektów RP”.

Zwracamy się do delegatów o niezawodne przybycie i osobisty udział w Zjazdach.

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Rada KPOIA RP

Zaproszenie na wykład arch. Anny Pawlickiej-Zabojszcz
27.12.2022, 17:24:31

Koleżanki i Koledzy IARP
Serdecznie zapraszamy do Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy. W dniu 4 stycznia 2023 roku o godz. 17:00 odbędzie się wykład architektoniczny architekt Anny Pawlickiej-Zabojszcz pn. "Rodowita Bydgoszczanka o Architekturze", którego treść obejmuje międzywojenny XX letni okres działania architektów w Bydgoszczy.

Rada KPOIA RP

Praca Biura KPOIA-życzenia
21.12.2022, 10:49:37

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję,że w piątek 23 grudnia 2022 roku Biuro KPOIA RP będzie nieczynne.

Życzę Państwu Spokojnych, Ciepłych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

Katarzyna Ludwicka

Biuro KPOIA RP

 

 

Składki i opłaty obowiązujace w 2023 roku
20.12.2022, 18:11:20

- składka członkowska 98 zł miesięcznie (1176 zł rocznie)

- opłata za wpis na listę członków Izby 570,00 zł

- opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 1420,00 zł

- opłata za szkolenie uzupełniające 210 zł (niezależna od opłaty za ponowny wpis)

- opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek ) 570,00 zł

- składka członkowska w okresie zawieszenia 9,80 zł miesięcznie (10% składki podstawowej).    

Katarzyna Ludwicka

Biuro KPOIA RP

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Architektury
01.07.2022, 13:48:55

Koleżanki i Koledzy,
z okazji Międzynarodowego Dnia Architektury Rada KPOIA RP życzy Wam sukcesów w pracy na rzecz i dla dobra architektury i ładu przestrzennego, mądrych inwestorów, właściwego postrzegania przez nas i przez społeczeństwo roli, jaką pełni architekt, znajdowania czasu na integrację naszego środowiska i dzielenia się problemami, które nas dotykają oraz osiągania wytyczonych celów.
Życzymy najlepszego zdrowia i satysfakcji z podejmowanych decyzji. Rada KPOIA RP przygotowuje świętowanie w październiku 2022 roku połączone z Jubileuszem 20-lecia Izby Architektów RP.
Z serdecznymi pozdrowieniami
w imieniu Rady KPOIA RP
Małgorzata Schmidt architekt IARP
Przewodnicząca Rady KPOIA RP

Obsługa prawna
09.06.2022, 23:59:19

Koleżanki i Koledzy, członkowie KPOIA RP,
informujemy, że konsultacje i doradztwo w sprawach prawnych prowadzi mecenas Wojciech Gorczyca.
Członek KPOIA RP zobowiązany jest do zgłoszenia potrzeby pomocy prawnej do biura KPOIA RP wraz z podaniem nr telefonu, a biuro przekieruje to zapotrzebowanie do mecenasa Wojciecha...

Sprawozdanie z VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
25.05.2022, 17:09:24

Sprawozdanie z VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zaproszenie na praktyczne warsztaty „Elektroniczny wniosek o pozwolenie na budowę z elektronicznym projektem”.
27.04.2022, 11:34:15

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na praktyczne warsztaty „Elektroniczny wniosek o pozwolenie na budowę z elektronicznym projektem”.

- wykorzystanie internetowej platformy e-budownictwo do przygotowania elektronicznego wniosku o pozwolenie na budowę;
- przygotowanie załączników do elektronicznego wniosku – PZT, PAB, Załączniki, pełnomocnictwo z opłatą skarbową;
- składanie przygotowanego wniosku za pomoc a internetowej platformy e-puap

Warsztaty będą realizowane w postaci webinarium live, za pośrednictwem komunikatora zoom, po uprzednim zarejestrowaniu. Korzystając z komunikatora zoom należy używać własnego imienia i nazwiska lub numeru izbowego.

Z uwagi na praktyczny wymiar warsztatów prosimy uczestników o założenie konta e-puap, zgodnie z instrukcją
https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap.

Uprzejmie informujemy, że otrzymanie certyfikatu z warsztatów będzie możliwe po obejrzeniu minimum 75% szkolenia.

Prowadzący dr inż. arch. Wojciech Gwizdak, Sekretarz KRIA RP

Rozpoczęcie: 2022-05-05 o godzinie 17:00
Forma: Internetowe
Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1113

PODSUMOWANIE 20 LAT PRACY OKK
30.03.2022, 21:02:00

Podsumowanie 20 lat pracy OKK

informacja- składanie wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
08.03.2022, 15:56:08
Uprzejmie informuję, że składanie wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w siedzibie KPOIA RP może się odbywać po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem biura KPOIA RP. 
Z poważaniem
Katarzyna Ludwicka
Kierownik biura KPOIA RP
 
 
 

 
Podsumowanie Zebrań Obwodowych – wyniki głosowania.
07.03.2022, 11:34:08

W dniu 4 marca 2022 r. odbyły się Zebrania Obwodowe, podczas których dokonano wyborów Delegatów na Zjazd Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w VI kadencji 2022-2026.

Komunikat Prezydium RADY do członków KPOIA RP
22.06.2021, 13:07:45

Poszukujemy , w ramach programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej, architektów gotowych podjąć się roli edukatora w tym programie.

Udział w programie sprowadza się do poprowadzenie 5 godzin zajęć w oparciu o materiały wizualne dostarczone przez Izbę.

Osoby zainteresowane lub szukajace bliższych informacji proszę szukać na stronie www.ksztaltowanieprzestrzeni.pl

lub

poprzez kontakt z koleżanka Anną Kulińską - krajowym koordynatorem programu ( tel. 605 682 076 ).

W chwili obecnej zainteresowane są szkoły średnie z Więcborka, Nakła nad Notecią i Torunia.

 

                                                                          Prezydium Rady KPOIA RP

Objaśnienia KRIA w sprawie ubezpieczenia OC
26.04.2021, 15:28:02

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się zapytaniami odnośnie danych konta do płatności składki za polisy OC zawodowe Architektów zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji na stronach Izb Okręgowych Architektów RP. W razie zapytań ze strony członków IARP prosimy o wrócenie uwagi czy osoba chcąca się ubezpieczyć złożyła wniosek w ramach systemu członkowskiego. Część osób błędnie myśli, że wystarczy dokonać wpłaty

Alior Bank SA , Nr konta: 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390


iExpert.pl. SA

Al. Jerozolimskie 99 lok 3202-001 Warszawa

W przypadku przelewów zagranicznych:

IBAN-PL 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390

SWIFT-ALBPPLPW

Podstawą zawarcia ubezpieczenia jest złożony wniosek po zalogowaniu w systemie IARP, a następnie opłacenie składki na w/w nr konta.

SAMA WPŁATA NA KONTO UBEZPIECZYCIELA NIE JEST JEDNOZNACZNA Z ZAWARCIEM POLISY UBEZPIECZENIOWEJ. NIEZBĘDNE JEST WCZEŚNIEJSZE ZŁOŻENIE WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU CZŁONKOWSKIEGO.

Po zaksięgowaniu składki, wnioski są procedowane w polisy, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W tytule przelewu prosimy podać tylko nr przynależności do IARP (numer członkowski), lub nr Pesel


 

Krajowa Izba Architektów RP
ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa
Tel. 22 827 85 14 wew. 11

 
UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU
30.11.2020, 18:35:14

W zamieszonym niżej linku zamieszczono prezentację (wraz załącznikami) dotyczącą ubezpieczenia Utraty dochodu na wypadek NNW lub choroby, w tym Covid-19, wraz z OWU i kl. nr 5 określającą przedmiot i zakres tego ubezpieczenia.

http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=3349

 

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Architekta
03.04.2020, 10:48:23

Niżej przedstawiamy KOMUNIKAT KRIA w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC

"W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.

Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku skreślenia z listy architektów, lub zawieszenia swojego członkostwa przez architekta.

Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne?
Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony.
To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego."

Elektroniczny dostęp do norm
18.02.2019, 18:22:05

Wprowadzono bezpłatny dostęp do Bazy Polskich Norm dla członków IARP na stronie głównej Izby Krajowej (po zalogowaniu).
 

Już funkcjonuje System Informacji Prawnej LEGALIS
03.10.2018, 18:56:06

W załączniku informacje o uruchomionym pilotażowo dostępie (dla członków IA)

do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS

1  2