Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna
Nowy grafik dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
13.10.2020, 12:29:20

6 i 20 październik 2020 rok :                          godz. 13-30 do 14-30 

10 i 24 listopad  2020 rok  :                            godz. 13-30 do 14-30 

8 i 22 grudzień 2020 rok  :                              godz.13-30 do 14-30 

Dyżury odbywają sie zawsze we wtorki

Rozmowa z OROZ KPOIA RP możliwa będzie tylko przez telefon (52 345-56-46).

WYSOKOŚĆ OPŁAT W 2020 R.
31.08.2020, 14:25:29

Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne w 2020 r.

Biuro KPOIA RP
07.08.2020, 11:06:42

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 sierpnia 2020 roku Biuro KPOIA RP będzie nieczynne

Z poważaniem

Katarzyna Ludwicka

Kierownik Biura KPOIA RP

Informacja w sprawie wznowienia dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej KPOIA RP
30.06.2020, 14:16:13

Uprzejmie informuję, że Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej KPOIA RP od dnia 01 lipca 2020 roku wznawia swoje dyżury

Z poważaniem

Katarzyna Ludwicka

Kierownik Biura KPOIA RP

Biuro KPOIA RP
18.05.2020, 13:26:17

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję,że Biuro Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów od dnia 25 maja br., będzie ponownie dostępne dla członków KPOIA RP i petentów.

Dni i godziny pracy Biura KPOIA RP nie uległy zmianie.

Z poważaniem

Katarzyna Ludwicka

Kierownik Biura KPOIA RP

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Architekta
03.04.2020, 10:48:23

Niżej przedstawiamy KOMUNIKAT KRIA w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC

"W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.

Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku skreślenia z listy architektów, lub zawieszenia swojego członkostwa przez architekta.

Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne?
Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony.
To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego."

Odwołanie XIV Sprawozdawczego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz II Nadzwyczajnego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
12.03.2020, 13:11:37

Mając na uwadze konieczność podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem, mając na uwadze podstawowy cel działania samorządu architektów, jakim jest ochrona życia i zdrowia swoich członków, niezbędne jest podjęcie wszystkich niezbędnych i możliwych rozwiązań, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do czasu ustąpienia zagrożenia.
W związku z powyższym Rada Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP odwołuje zaplanowany na dzień 27 marca 2020 roku  XIV Sprawozdawczy Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz II Nadzwyczajny Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP (KPOIA RP) .

W tej chwili nie został jeszcze ustalony termin zwołania Sprawozdawczego i Nadzwyczajnego Zjadu KPOIA RP.

Rada KPOIA RP na bieżąco będzie przekazywała informacje dotyczące zwołania i przeprowadzenia w późniejszym terminie XIV Sprawozdawczego Zjazdu  Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP  oraz II Nadzwyczajnego Zjazdu  Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Z koleżeńskim pozdrowieniem            

Rada KPOIA RP

 

 

 

Uchławy zwołania Zjadu Sprawozdawczego i Nadzwyczajnego w KPOIA RP, 2020
01.03.2020, 11:57:16

W załącznikach uchwały KPORIA ...

Składki i opłaty w 2020 roku
01.12.2019, 12:17:53

Składka członkowska nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego i wynosić będzie 80 zł miesięcznie.

Uległy zmianie opłaty inne niż składka członkowska tj:

- opłata za wpis na listę członków Izby 460,00 zł

- opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 1150,00 zł

- opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek członka Izby) 460,00 zł.

Nie zmieniła się natomiast opłata za okres zawieszenia członka na własną prośbę i wynosić będzie 10% opłaty podstawowej tj. 8,00 zł miesięcznie.    

Katarzyna Ludwicka

Biuro KPOIA RP

Elektroniczny dostęp do norm
18.02.2019, 18:22:05

Wprowadzono bezpłatny dostęp do Bazy Polskich Norm dla członków IARP na stronie głównej Izby Krajowej (po zalogowaniu).
 

Już funkcjonuje System Informacji Prawnej LEGALIS
03.10.2018, 18:56:06

W załączniku informacje o uruchomionym pilotażowo dostępie (dla członków IA)

do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
28.05.2018, 17:36:46

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:


 

Porady prawne dla członków KPOIA RP
30.04.2015, 15:07:19

Rada Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP uprzejmie informuje
o możliwości skorzystania przez swoich członków z bezpłatnych, podstawowych porad prawnych
u prawnika KPOIA RP - Wojciecha Giżyckiego, radcy prawnego.
Zakres podstawowych porad obejmuje zagadnienia związane z członkostwem w Izbie Architektów RP oraz wykonywaniem zawodu architekta.
W celu uzyskania porady należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z Biurem KPOIA RP,
pod numerem telefonu 52 345-56-46, w godz. 13.00-17.00.
 

Uwierzytelnianie dokumentów w świetle nowej ustawy z dnia 23 października 2009 r (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2009 r.) ? notatka ze spotkania.
08.01.2011, 12:31:15

Niżej zamieszczamy projekt jednostronnie spisanej notatki przez Radę KPOIA RP, z odbytego w dniu 5 stycznia 2011 spotkania w siedzibie Urzędu Miasta w Bydgoszczy, w sprawie „uwierzytelnianie dokumentów w świetle nowej ustawy z  dnia 23 października 2009 r (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2009 r. )”.

Projekt notatki ...

Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów
17.09.2010, 00:00:00

Przypominamy, że od dnia 01 stycznia 2010 roku każdy członek Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej ma możliwość wygenerowania sobie i wydrukowania zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów samodzielnie.