Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Aktualności

Nowy grafik dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
06.07.2021, 16:11:23

6 i 20 lipiec 2021 rok :                                 godz. 13-30 do 14-30 

10 i 24 sierpień 2021 rok  :                           godz. 13-30 do 14-30 

7 i 21 wrzesień 2021 rok  :                            godz.13-30 do 14-30 

Dyżury odbywają sie zawsze we wtorki

Rozmowa z OROZ KPOIA RP możliwa będzie tylko przez telefon (52 345-56-46).

Komunikat Prezydium RADY do członków KPOIA RP
22.06.2021, 13:07:45

Poszukujemy , w ramach programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej, architektów gotowych podjąć się roli edukatora w tym programie.

Udział w programie sprowadza się do poprowadzenie 5 godzin zajęć w oparciu o materiały wizualne dostarczone przez Izbę.

Osoby zainteresowane lub szukajace bliższych informacji proszę szukać na stronie www.ksztaltowanieprzestrzeni.pl

lub

poprzez kontakt z koleżanka Anną Kulińską - krajowym koordynatorem programu ( tel. 605 682 076 ).

W chwili obecnej zainteresowane są szkoły średnie z Więcborka, Nakła nad Notecią i Torunia.

 

                                                                          Prezydium Rady KPOIA RP

Światowy Dzień Architektury w KPOIA RP
21.06.2021, 18:23:51

Informujemy, że Światowy Dzień Architektury obchodzony jest 1 lipca 2021 roku ( niestety czwartek ) i z tej okazji organizujemy "dzień otwartych drzwi" w siedzibie Okręgowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Architektów.

Zapraszamy wszystkie osoby , które potrzebują wsparcia przy planowanych inwestycjach , do odwiedzenia siedziby Izby w Bydgoszczy przy ulicy Niedźwiedzia 7.

Do dyspozycji zainteresowanych spotkanie z doświadczonymi ARCHITEKTAMI , członkami naszej Izby i SARP Oddział Bydgoszcz.

Początek wydarzenia o godz. 16:00

i działamy do ostatniego zainteresowanego :-)

                                                                                                              Prezydium Rady KPOIA RP

Biuro KPOIA RP
10.06.2021, 14:30:05

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że w dniu 11 czerwca 2021 roku Biuro KPOIA RP będzie nieczynne

Z poważaniem

Katarzyna Ludwicka

Kierownik Biura KPOIA RP

Objaśnienia KRIA w sprawie ubezpieczenia OC
26.04.2021, 15:28:02

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się zapytaniami odnośnie danych konta do płatności składki za polisy OC zawodowe Architektów zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji na stronach Izb Okręgowych Architektów RP. W razie zapytań ze strony członków IARP prosimy o wrócenie uwagi czy osoba chcąca się ubezpieczyć złożyła wniosek w ramach systemu członkowskiego. Część osób błędnie myśli, że wystarczy dokonać wpłaty

Alior Bank SA , Nr konta: 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390


iExpert.pl. SA

Al. Jerozolimskie 99 lok 3202-001 Warszawa

W przypadku przelewów zagranicznych:

IBAN-PL 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390

SWIFT-ALBPPLPW

Podstawą zawarcia ubezpieczenia jest złożony wniosek po zalogowaniu w systemie IARP, a następnie opłacenie składki na w/w nr konta.

SAMA WPŁATA NA KONTO UBEZPIECZYCIELA NIE JEST JEDNOZNACZNA Z ZAWARCIEM POLISY UBEZPIECZENIOWEJ. NIEZBĘDNE JEST WCZEŚNIEJSZE ZŁOŻENIE WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU CZŁONKOWSKIEGO.

Po zaksięgowaniu składki, wnioski są procedowane w polisy, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W tytule przelewu prosimy podać tylko nr przynależności do IARP (numer członkowski), lub nr Pesel


 

Krajowa Izba Architektów RP
ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa
Tel. 22 827 85 14 wew. 11

 
Dostępne szkolenie o określaniu powierzchni i kubatur w projektowaniu
27.03.2021, 14:27:12

Szkolenie Internetowe online na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dostępne po zalogowaniu.
Nagranie ze szkolenia będzie dostępne bez ograniczeń czasowych.
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/
W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział
na Platformie szkoleniowej IARP https://szkolenia.iarp.pl/, a następnie wziąć udział w szkoleniu
w przeciągu jednego miesiąca.

Składki i opłaty w 2021 roku
05.01.2021, 13:58:52

Składka członkowska nie zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego i wynosić będzie 80 zł miesięcznie.

Uległy zmianie opłaty inne niż składka członkowska tj:

- opłata za wpis na listę członków Izby 490,00 zł

- opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 1230,00 zł

- opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek członka Izby) 490,00 zł.

Nie zmieniła się natomiast opłata za okres zawieszenia członka na własną prośbę i wynosić będzie 10% opłaty podstawowej tj. 8,00 zł miesięcznie.    

Katarzyna Ludwicka

Biuro KPOIA RP

UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU
30.11.2020, 18:35:14

W zamieszonym niżej linku zamieszczono prezentację (wraz załącznikami) dotyczącą ubezpieczenia Utraty dochodu na wypadek NNW lub choroby, w tym Covid-19, wraz z OWU i kl. nr 5 określającą przedmiot i zakres tego ubezpieczenia.

http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=3349

 

Informacja w sprawie wznowienia dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialnosci Zawodowej KPOIA RP
30.06.2020, 14:16:13

Uprzejmie informuję, że Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej KPOIA RP od dnia 01 lipca 2020 roku wznawia swoje dyżury

Z poważaniem

Katarzyna Ludwicka

Kierownik Biura KPOIA RP

Biuro KPOIA RP
18.05.2020, 13:26:17

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję,że Biuro Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów od dnia 25 maja br., będzie ponownie dostępne dla członków KPOIA RP i petentów.

Dni i godziny pracy Biura KPOIA RP nie uległy zmianie.

Z poważaniem

Katarzyna Ludwicka

Kierownik Biura KPOIA RP

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Architekta
03.04.2020, 10:48:23

Niżej przedstawiamy KOMUNIKAT KRIA w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC

"W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.

Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku skreślenia z listy architektów, lub zawieszenia swojego członkostwa przez architekta.

Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne?
Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony.
To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego."

Odwołanie XIV Sprawozdawczego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz II Nadzwyczajnego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
12.03.2020, 13:11:37

Mając na uwadze konieczność podjęcia wszelkich niezbędnych działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem, mając na uwadze podstawowy cel działania samorządu architektów, jakim jest ochrona życia i zdrowia swoich członków, niezbędne jest podjęcie wszystkich niezbędnych i możliwych rozwiązań, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, do czasu ustąpienia zagrożenia.
W związku z powyższym Rada Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP odwołuje zaplanowany na dzień 27 marca 2020 roku  XIV Sprawozdawczy Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP oraz II Nadzwyczajny Zjazd Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP (KPOIA RP) .

W tej chwili nie został jeszcze ustalony termin zwołania Sprawozdawczego i Nadzwyczajnego Zjadu KPOIA RP.

Rada KPOIA RP na bieżąco będzie przekazywała informacje dotyczące zwołania i przeprowadzenia w późniejszym terminie XIV Sprawozdawczego Zjazdu  Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP  oraz II Nadzwyczajnego Zjazdu  Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Z koleżeńskim pozdrowieniem            

Rada KPOIA RP

 

 

 

Uchławy zwołania Zjadu Sprawozdawczego i Nadzwyczajnego w KPOIA RP, 2020
01.03.2020, 11:57:16

W załącznikach uchwały KPORIA ...

Elektroniczny dostęp do norm
18.02.2019, 18:22:05

Wprowadzono bezpłatny dostęp do Bazy Polskich Norm dla członków IARP na stronie głównej Izby Krajowej (po zalogowaniu).
 

Już funkcjonuje System Informacji Prawnej LEGALIS
03.10.2018, 18:56:06

W załączniku informacje o uruchomionym pilotażowo dostępie (dla członków IA)

do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
28.05.2018, 17:36:46

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:


 

Porady prawne dla członków KPOIA RP
30.04.2015, 15:07:19

Rada Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP uprzejmie informuje
o możliwości skorzystania przez swoich członków z bezpłatnych, podstawowych porad prawnych
u prawnika KPOIA RP - Wojciecha Giżyckiego, radcy prawnego.
Zakres podstawowych porad obejmuje zagadnienia związane z członkostwem w Izbie Architektów RP oraz wykonywaniem zawodu architekta.
W celu uzyskania porady należy wcześniej skontaktować się telefonicznie z Biurem KPOIA RP,
pod numerem telefonu 52 345-56-46, w godz. 13.00-17.00.
 

Uwierzytelnianie dokumentów w świetle nowej ustawy z dnia 23 października 2009 r (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2009 r.) ? notatka ze spotkania.
08.01.2011, 12:31:15

Niżej zamieszczamy projekt jednostronnie spisanej notatki przez Radę KPOIA RP, z odbytego w dniu 5 stycznia 2011 spotkania w siedzibie Urzędu Miasta w Bydgoszczy, w sprawie „uwierzytelnianie dokumentów w świetle nowej ustawy z  dnia 23 października 2009 r (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2009 r. )”.

Projekt notatki ...

Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów
17.09.2010, 00:00:00

Przypominamy, że od dnia 01 stycznia 2010 roku każdy członek Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej ma możliwość wygenerowania sobie i wydrukowania zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów samodzielnie.