Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Aktualności

Nowy grafik dyżurów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP
14.11.2022, 14:43:26

16 listopad 2022 rok

22 listopad 2022 rok

9 grudzień 2022 rok

Dyżury OROZ KPOIA RP odbywają się w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP w godz od 17.00-18.00

Członek KPOIA RP zobowiązany jest do zgłoszenia potrzeby rozmowy z OROZ KPOIA RP do biura KPOIA RP wraz z podaniem nr telefonu, a biuro przekieruje to zapotrzebowanie do OROZ KPOIA RP, który niezwłocznie skontaktuje się z członkiem izby.

WNIOSEK O WPIS DO e-CRUB
06.10.2022, 21:19:39

Wniosek o wpis do e-CRUB dla osób, które nabyły uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 r.

Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Architektury
01.07.2022, 13:48:55

Koleżanki i Koledzy,
z okazji Międzynarodowego Dnia Architektury Rada KPOIA RP życzy Wam sukcesów w pracy na rzecz i dla dobra architektury i ładu przestrzennego, mądrych inwestorów, właściwego postrzegania przez nas i przez społeczeństwo roli, jaką pełni architekt, znajdowania czasu na integrację naszego środowiska i dzielenia się problemami, które nas dotykają oraz osiągania wytyczonych celów.
Życzymy najlepszego zdrowia i satysfakcji z podejmowanych decyzji. Rada KPOIA RP przygotowuje świętowanie w październiku 2022 roku połączone z Jubileuszem 20-lecia Izby Architektów RP.
Z serdecznymi pozdrowieniami
w imieniu Rady KPOIA RP
Małgorzata Schmidt architekt IARP
Przewodnicząca Rady KPOIA RP

Obsługa prawna
09.06.2022, 23:59:19

Koleżanki i Koledzy, członkowie KPOIA RP,
informujemy, że konsultacje i doradztwo w sprawach prawnych prowadzi mecenas Wojciech Gorczyca.
Członek KPOIA RP zobowiązany jest do zgłoszenia potrzeby pomocy prawnej do biura KPOIA RP wraz z podaniem nr telefonu, a biuro przekieruje to zapotrzebowanie do mecenasa Wojciecha...

Sprawozdanie z VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.
25.05.2022, 17:09:24

Sprawozdanie z VI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

Zaproszenie na praktyczne warsztaty „Elektroniczny wniosek o pozwolenie na budowę z elektronicznym projektem”.
27.04.2022, 11:34:15

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na praktyczne warsztaty „Elektroniczny wniosek o pozwolenie na budowę z elektronicznym projektem”.

- wykorzystanie internetowej platformy e-budownictwo do przygotowania elektronicznego wniosku o pozwolenie na budowę;
- przygotowanie załączników do elektronicznego wniosku – PZT, PAB, Załączniki, pełnomocnictwo z opłatą skarbową;
- składanie przygotowanego wniosku za pomoc a internetowej platformy e-puap

Warsztaty będą realizowane w postaci webinarium live, za pośrednictwem komunikatora zoom, po uprzednim zarejestrowaniu. Korzystając z komunikatora zoom należy używać własnego imienia i nazwiska lub numeru izbowego.

Z uwagi na praktyczny wymiar warsztatów prosimy uczestników o założenie konta e-puap, zgodnie z instrukcją
https://www.gov.pl/web/gov/zalatwiaj-sprawy-urzedowe-przez-internet-na-epuap.

Uprzejmie informujemy, że otrzymanie certyfikatu z warsztatów będzie możliwe po obejrzeniu minimum 75% szkolenia.

Prowadzący dr inż. arch. Wojciech Gwizdak, Sekretarz KRIA RP

Rozpoczęcie: 2022-05-05 o godzinie 17:00
Forma: Internetowe
Link do rejestracji: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1113

informacja- składanie wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego
08.03.2022, 15:56:08
Uprzejmie informuję, że składanie wniosków o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w siedzibie KPOIA RP może się odbywać po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem biura KPOIA RP. 
Z poważaniem
Katarzyna Ludwicka
Kierownik biura KPOIA RP
 
 
 

 
Podsumowanie Zebrań Obwodowych – wyniki głosowania.
07.03.2022, 11:34:08

W dniu 4 marca 2022 r. odbyły się Zebrania Obwodowe, podczas których dokonano wyborów Delegatów na Zjazd Kujawsko – Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP w VI kadencji 2022-2026.

Składki i opłaty obowiązujace w 2022 roku
13.12.2021, 10:29:42

- składka członkowska 83 zł miesięcznie (996 zł rocznie)

- opłata za wpis na listę członków Izby 520,00 zł

- opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 1290,00 zł

- opłata za szkolenie uzupełniające 210 zł (niezależna od opłaty za ponowny wpis)

- opłata za przywrócenie w prawach członka Izby po okresie zawieszenia (zawieszenie na wniosek ) 520,00 zł

- składka członkowska w okresie zawieszenia 8,30 zł miesięcznie (10% składki podstawowej).    

Katarzyna Ludwicka

Biuro KPOIA RP

Komunikat Prezydium RADY do członków KPOIA RP
22.06.2021, 13:07:45

Poszukujemy , w ramach programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej, architektów gotowych podjąć się roli edukatora w tym programie.

Udział w programie sprowadza się do poprowadzenie 5 godzin zajęć w oparciu o materiały wizualne dostarczone przez Izbę.

Osoby zainteresowane lub szukajace bliższych informacji proszę szukać na stronie www.ksztaltowanieprzestrzeni.pl

lub

poprzez kontakt z koleżanka Anną Kulińską - krajowym koordynatorem programu ( tel. 605 682 076 ).

W chwili obecnej zainteresowane są szkoły średnie z Więcborka, Nakła nad Notecią i Torunia.

 

                                                                          Prezydium Rady KPOIA RP

Objaśnienia KRIA w sprawie ubezpieczenia OC
26.04.2021, 15:28:02

Szanowni Państwo,

W związku z pojawiającymi się zapytaniami odnośnie danych konta do płatności składki za polisy OC zawodowe Architektów zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie informacji na stronach Izb Okręgowych Architektów RP. W razie zapytań ze strony członków IARP prosimy o wrócenie uwagi czy osoba chcąca się ubezpieczyć złożyła wniosek w ramach systemu członkowskiego. Część osób błędnie myśli, że wystarczy dokonać wpłaty

Alior Bank SA , Nr konta: 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390


iExpert.pl. SA

Al. Jerozolimskie 99 lok 3202-001 Warszawa

W przypadku przelewów zagranicznych:

IBAN-PL 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390

SWIFT-ALBPPLPW

Podstawą zawarcia ubezpieczenia jest złożony wniosek po zalogowaniu w systemie IARP, a następnie opłacenie składki na w/w nr konta.

SAMA WPŁATA NA KONTO UBEZPIECZYCIELA NIE JEST JEDNOZNACZNA Z ZAWARCIEM POLISY UBEZPIECZENIOWEJ. NIEZBĘDNE JEST WCZEŚNIEJSZE ZŁOŻENIE WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU CZŁONKOWSKIEGO.

Po zaksięgowaniu składki, wnioski są procedowane w polisy, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W tytule przelewu prosimy podać tylko nr przynależności do IARP (numer członkowski), lub nr Pesel


 

Krajowa Izba Architektów RP
ul. Stawki 2A
00-193 Warszawa
Tel. 22 827 85 14 wew. 11

 
UBEZPIECZENIE UTRATY DOCHODU
30.11.2020, 18:35:14

W zamieszonym niżej linku zamieszczono prezentację (wraz załącznikami) dotyczącą ubezpieczenia Utraty dochodu na wypadek NNW lub choroby, w tym Covid-19, wraz z OWU i kl. nr 5 określającą przedmiot i zakres tego ubezpieczenia.

http://www.izbaarchitektow.pl/pokaz.php?id=3349

 

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Architekta
03.04.2020, 10:48:23

Niżej przedstawiamy KOMUNIKAT KRIA w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC

"W związku z pojawiającymi się pytaniami, dotyczącymi obowiązku ubezpieczenia architektów IARP informuje:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, każdy architekt, który jest aktywnym członkiem IARP tj. został wpisany na listę architektów w okręgowej izbie architektów, musi posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Przerwa w wykonywaniu czynności zawodowych w wyniku epidemii koronawirusa, nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia.

Zwolnienie z tego obowiązku następuje tylko w przypadku skreślenia z listy architektów, lub zawieszenia swojego członkostwa przez architekta.

Dlaczego wznowienie ubezpieczenia w terminie jest tak ważne?
Ponieważ z perspektywy odpowiedzialności cywilnej kluczowy jest czas osobiście wykonywanych czynności projektowych oraz pełnienia nadzoru autorskiego. Nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu oznacza utratę ochrony.
To z kolei wiąże się z ryzykiem pełnej odpowiedzialności, także majątkowej oraz z możliwością nałożenia kary przez Komisję Nadzoru Finansowego."

Elektroniczny dostęp do norm
18.02.2019, 18:22:05

Wprowadzono bezpłatny dostęp do Bazy Polskich Norm dla członków IARP na stronie głównej Izby Krajowej (po zalogowaniu).
 

Już funkcjonuje System Informacji Prawnej LEGALIS
03.10.2018, 18:56:06

W załączniku informacje o uruchomionym pilotażowo dostępie (dla członków IA)

do Systemu Informacji Prawnej LEGALIS

POLITYKA PRYWATNOŚCI DLA CZŁONKÓW I KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
28.05.2018, 17:36:46

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:


 

Uwierzytelnianie dokumentów w świetle nowej ustawy z dnia 23 października 2009 r (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2009 r.) ? notatka ze spotkania.
08.01.2011, 12:31:15

Niżej zamieszczamy projekt jednostronnie spisanej notatki przez Radę KPOIA RP, z odbytego w dniu 5 stycznia 2011 spotkania w siedzibie Urzędu Miasta w Bydgoszczy, w sprawie „uwierzytelnianie dokumentów w świetle nowej ustawy z  dnia 23 października 2009 r (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2009 r. )”.

Projekt notatki ...

Zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów
17.09.2010, 00:00:00

Przypominamy, że od dnia 01 stycznia 2010 roku każdy członek Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej ma możliwość wygenerowania sobie i wydrukowania zaświadczenia o przynależności do Izby Architektów samodzielnie.