Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów - strona główna

Prace organów KPOIA

Prace Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
02.08.2011, 12:56:55

Zgodnie ze Statutem okręgowa komisja kwalifikacyjna w szczególności wykonuje przewidziane w ustawie działania okręgowej izby w zakresie nadawania uprawnień zawodowych.
Działa w granicach ustalonych ustawą, statutem, Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego i Regulaminem Okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Zgodnie z...

Prace Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
04.12.2010, 22:14:27

Zgodnie ze Statutem okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej w szczególności prowadzi postępowania wyjaśniające z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków izby.

Działa w granicach ustalonych ustawą i Regulaminem okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Zgodnie z Ustawą okrę...

Prace Rady KPOIA
04.12.2010, 21:36:15

Zgodnie ze Statutem okręgowa rada izby kieruje działalnością okręgowej izby i reprezentuje ją na zewnątrz w granicach ustalonych ustawą, statutem i Regulaminem Okręgowej rady izby.